Jak przekazać pieniądze?

Kto może przekazać 1%?

Kto może przekazać 1% podatku dla naszych podopiecznych:

 • wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;
 • osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • wszyscy ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku;
 • emeryci i renciści, ale pod warunkiem, że wypełnią PIT OP - prostą deklarację, która zawiera jedynie dane osobowe, adres Urzędu Skarbowego oraz KRS organizacji.

Fundacja Viva! znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Posiadamy statut prawny takiej organizacji, co oznacza, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania 1%. To, że jesteśmy wpisani do rejestru można sprawdzić w wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski lub na stronie www.pozytek.gov.pl.

Zgodnie z obowiązującym prawem to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz fundacji kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie. Trzeba pamiętać, że na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do końca kwietnia 2021 roku.

Jak przekazać pieniądze

Aby przekazać 1% na rzecz fundacji Viva! należy:

 • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" i tam w odpowiedniej rubryce wpisać nasz KRS: 0000135274;
  * w PIT 28 nr KRS trzeba wpisać w poz. 125 numer, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 126,
  * w PIT 36 nr KRS trzeba wpisać w poz. 302, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 303,
  * w PIT 36L nr KRS trzeba wpisać w poz. 105, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 106,
  * w PIT 37 nr KRS trzeba wpisać w poz. 123, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 124,
  * w PIT 38 nr KRS trzeba wpisać w poz. 58, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 59,
  * w PIT 39 nr KRS trzeba wpisać w poz. 51, a kwotę 1% zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół w poz. 52.
 • Ponadto w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym możemy wpisać dodatkowe informacje (np. na konkretny cel), które mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego. Informację taką należy zamieścić w rubryce "Informacjach uzupełniających?, gdzie podatnicy mogą podać swój numer telefonu, faksu, adres e-mail, a także cel szczegółowy na jaki przeznaczają swój 1% podatku, a przez zaznaczenie pola kwadratu można również wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych regulowanych przez art.21b ust.5 ustawy o podatku dochodowym*.
 • 1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

* art. 21b ust.5 ustawy o podatku dochodowym: Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, zgody na ich przekazanie.

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo