KRS Fundacji Viva: 0000135274
Nr konta: 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000

FAQ

Co to jest 1,5% podatku?

To skrót od niewielkiego procenta od podatku dochodowego osób fizycznych, który możemy przekazać od 2004 roku na rzecz organizacji społecznych.

1,5% to nieco ponad jedna setna podatku, którą możesz przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Aktualną listę organizacji uprawnionych do otrzymywania procenta podatku znajdziesz na stronie niw.gov.pl

1,5% podatku to przywilej OPP, dzięki któremu mogą lepiej funkcjonować, otrzymując bezpośrednio wsparcie od podatników.

Czy moje 1,5% podatku to to samo co darowizna?

Nie, 1,5% podatku można przekazać na cele społeczne, jednak nie jest to tożsame z darowizną. Darowizny można przez cały rok przekazywać organizacjom pozarządowym, takim jak Fundacja Viva!. Co ważne, darowiznę można odliczyć od podatku i tym samym obniżyć konieczną do zapłaty kwotę podatku za miniony rok.

A co jeśli nie przekażę 1,5% żadnej organizacji?

Jeśli nie wybierzesz żadnej organizacji, to ta część Twoich podatków trafi do puli środków, którymi dysponuje Urząd Skarbowy i Minister Finansów. Pieniądze nie wrócą do Ciebie ani nie obniżą Twojego podatku. Dysponując swoim 1,5% możesz zdecydować, jaką organizację charytatywną wesprzesz, jednocześnie pomagając w realizacji misji organizacji pozarządowej.

Dlaczego już nie 1% a 1,5%?

W 2022 roku zaszło sporo zmian w prawie podatkowym (w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu). To wiązało się również z ogromną zmianą w procencie dla organizacji społecznych. W pierwotnie proponowanych zapisach ten mechanizm de facto przestałby istnieć, a podatnicy straciliby możliwość wspierania ulubionych organizacji. Wspólnym wysiłkiem największych organizacji, udało się obronić procent dla OPP, jednocześnie zwiększając jego wysokość. Jednak ogólne zmiany podatkowe sprawiły, że grupa osób, które będą mogły w ogóle skorzystać z możliwości przekazania procenta, znacząco się zmniejszyła. Dlaczego? Bo kwota wolna od podatku została podniesiona do 30. tysięcy złotych (dotychczas były to 3.000 zł). Również emeryci i renciści zyskali dodatkową ulgę, która praktycznie pozbawia ich tej możliwości pomocy organizacjom społecznym w ramach PIT-OP.

Dlaczego nie mogę przekazać procenta podatku na rzecz fundacji?

W 2022 roku podniesiono kwotę wolną od podatku, przez co osoby zarabiające poniżej 30.000 złotych rocznie nie płacą już podatku dochodowego od osób fizycznych. To wyklucza tę grupę z możliwości wspierania organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie procenta od podatku (którego już nie muszą płacić). Możesz wspierać nasze działania regularną lub jednorazową darowizną. Sprawdź możliwości na pomagam.viva.org.pl

Jak przekazać 1% podatku / jak przekazać 1,5% podatku

To nie błąd! Ponieważ dużo osób wciąż szuka informacji o 1% podatku, zatytułowaliśmy ten punkt w ten sposób, aby dotrzeć do wszystkich szukających odpowiedzi na to pytanie. Od 2024 nie przekażesz już 1%, ponieważ w związku ze zmianami w prawie podatkowym, procent na rzecz OPP wynosi obecnie 1,5%. Tak, to jest 0,5% więcej niż dotychczas :). Jeśli zatem chcesz wesprzeć w ten sposób działania Fundacji Viva! na rzecz zwierząt, koniecznie wpisz w odpowiedniej rubryce numer KRS: 0000135274 oraz kwotę do przekazania (jeśli korzystasz z programów typu PITAX, E-pity czy platformy rządowej e-pit, to kwota powinna automatycznie się obliczyć).

Pamiętaj, że możesz wskazać tylko jedną OPP do otrzymania 1,5% podatku wynikającego z zeznania składanego za 2023 rok.

Rozliczam się na kilku formularzach, bo mam różne rodzaje przychodów. Czy mogę wesprzeć kilka organizacji swoim 1,5% podatku?

Tak, na każdym formularzu możesz wpisać inny numer KRS, jednak w obrębie pojedynczego formularza może to być tylko jedna organizacja. Możesz też wpisać na kilku formularzach tę samą organizację, jeśli prowadzi ona rozległą i zróżnicowaną działalność i dzięki temu wesprzeć kilka celów szczegółowych (musisz wtedy wypełnić to pole, wpisując np. nazwę kampanii).

Od kiedy procent podatku można przekazywać OPP?

Od momentu, kiedy otrzymasz swój PIT za 2023 rok, możesz się rozliczać. Jeśli chcesz skorzystać z platformy rządowej e-pity, która będzie zawierać wszystkie dane z Urzędu Skarbowego, musisz zaczekać na jej uruchomienie (zwykle dzieje się to w połowie lutego).

Rozliczasz się ryczałtem?

W 2024 roku masz czas do 30 kwietnia 2024 tak jak inni podatnicy.

Jeśli uzyskujesz w roku podatkowym przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, wypełniasz deklarację PIT-28. Jakie to przychody?

  • pozarolnicza działalność gospodarcza
  • umowa najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze rozliczane w ramach działalności gospodarczej
  • umowa najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze, rozliczane poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny),
  • sprzedaży, produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Do kiedy procent podatku? Ile mam czasu, żeby przekazać swoje 1,5%?

Na przekazanie procenta podatku dla OPP masz tyle samo czasu, co na rozliczenie się z fiscusem. Bez względu na rodzaj deklaracji, zeznanie musi być złożone do 30 kwietnia 2024 roku.

Pamiętaj, że należny podatek musisz zapłacić jak najszybciej po złożeniu deklaracji (nie później niż do 2 miesięcy po upływie terminu złożenia deklaracji)!

Kto może przekazać procent podatku?

Prawo do przekazania 1,5% na rzecz OPP przysługuje:

  • podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym podatnicy uzyskujący dochody ze sprzedaży papierów wartościowych)
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) i korzystające z liniowej, 19% stawki podatku
  • emeryci
  • osoby rozliczane przez pracodawcę.

UWAGA! W przypadku emerytów i osób rozliczanych przez pracodawcę! Warunkiem przekazania 1,5% na rzecz OPP jest rezygnacja z rozliczenia przez ZUS / pracodawcę i rozliczenie PIT-37 samodzielnie (o ile nie mamy innych dochodów). Warto zrobić to online — w ten sposób najprościej rozliczyć PIT i przekazać 1,5% na cele społeczne. 

https://www.high-endrolex.com/8

Czy procent podatku jest obowiązkowy?

Nie, ale to świetny (i darmowy!) sposób, aby wesprzeć organizacje pozarządowe, które przez cały rok polegają głównie na darowiznach. Nawet jeśli nie przekażesz żadnej organizacji swojego 1,5% podatku, to i tak na tym w żaden sposób nie zyskasz. Twój podatek nie zostanie w żaden sposób pomniejszony, więc jeśli musisz cokolwiek dopłacić, to ta kwota się nie zmieni. Przekazanie procenta podatku to też rodzaj „głosowania” i poparcia dla organizacji, które na co dzień działają na rzecz społeczeństwa lub, jak w przypadku Fundacji Viva! na rzecz zwierząt. Często obszary, w których działają OPP są niedofinansowane lub kompletnie zaniedbane przez państwo, więc warto w ten sposób dorzucić swoją cegiełkę.

Jak przekazać procent podatku od emerytury?

Emeryci i renciści w 2024 roku nadal będą mieli możliwość przekazania swojego podatku na rzecz OPP poprzez formularz PIT-OP.

Czy można przekazać 1,5% podatku od pracujących seniorów?

Tak, dotyczy to jednak tylko osób, które przekroczą próg 115 528 zł rocznego dochodu (30.000 zł rocznego dochodu + 85 528 złotych ulgi dla pracujących seniorów). Osoby, które nie przekroczą tego progu zarobków w roku podatkowym, nie zapłacą podatku, a więc nie przekażą 1,5% na OPP.

Pozostałe osoby, które pomimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo rezygnują z jej pobierania, kontynuując pracę zawodowo, mogą przekazywać 1,5% podatku na rzecz OPP. Pod warunkiem, że przekroczą próg 115 528 zł rocznie.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram