Rozlicz swój PIT w 2022 roku z fundacją dla zwierząt Viva


Szanowni Państwo!

Wokół tematu PIT-ów pojawia się w ostatnich dwóch latach sporo zamieszania - także ze względu na Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycznia 2022.

Zaraz po ogłoszeniu pandemii, w 2020 roku, Internet obiegła informacja, że PIT-y będzie można składać później. I w roku 2020 rzeczywiście termin został wydłużony do początku czerwca, jednak już w 2021 wróciliśmy do poprzednich ram czasowych.. 
W roku 2022 możemy się rozliczyć i przekazać 1% bez żadnych konsekwencji finansowych do 2 maja. 

Miniony rok był dla Fundacji Viva! pełen trudów i wyzwań. Pandemia covid-19 wciąż utrudniała nasze działania. Nieustannie prosiliśmy o Państwa Darowizny na opiekę nad zwierzętami, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że dla każdego rok 2021 był pełen wyrzeczeń i trudnych doświadczeń. Nie mogliśmy jednak zostawić tysięcy zwierząt bez pomocy - kontynuowaliśmy naszą misję z jeszcze większym zaangażowaniem właśnie dlatego, że wiele innych organizacji także zwracało się do nas o pomoc.

W tych trudnych czasach przekazanie zwierzętom 1% to wciąż najprostszy sposób, by poprawić sytuację zwierząt. 

Od stycznia 2019 rozliczenie przygotowuje za nas Krajowa Administracja Skarbowa. W tym roku będą wciąż obowiązywać te same zasady, co w ostatnich dwóch latach.

Jeśli nic nie chcemy zmieniać w naszym zeznaniu, nie musimy wykonywać żadnych kroków, a rozliczenie zostanie automatycznie złożone. Nasz 1% podatku zostanie przekazany tej samej organizacji pożytku publicznego, co w zeszłym roku. Jeśli jednak nie przekazaliśmy 1% w roku poprzednim, wtedy pole pozostanie puste. Warto zatem sprawdzić, czy w naszym zeznaniu na pewno znajduje się numer KRS. Zachęcamy do przekazania 1% na ratowanie zwierząt, czyli na Fundację Viva! - KRS 0000135274. 

Przekaż 1% podatku na zwierzęta. 

 

     1% dla emerytów i rencistów

 

Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021 w roku 2022.

Lista OPP (wraz z naszą organizacją, pozycja 2853) znajduje się tutaj.

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000135274

1% podatku zwierzęta 2022

 

Fundacja viva w 2021

 

1 % - to nic nie kosztuje, a znaczy bardzo wiele!

Darowizna dla Fundacji Viva! to nic więcej jak przekierowanie 1% podatku na rzecz działań pożytku publicznego zamiast do skarbu Państwa. Każdy zatem może pomóc zwierzętom wskazując naszą Fundację jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Dla naszej organizacji, ze względu na specyfikę działań, niepodlegającą innym dotacjom, to właśnie 1% podatku jest głównym źródłem finansowania! Im więcej osób zostanie przekonanych do wpłacenia, tym skuteczniej możemy działać i pomagać zwierzętom! 

Nawet najmniejsza kwota pozwala nam pomagać bezdomnym i okrutnie traktowanym zwierzętom!

Jesteśmy pozarządową Organizacją Pożytku Publicznego, skupiającą osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt. Działamy od 2000 roku walcząc o ich prawa:

 • walczymy o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowania ich życia;
 • uwrażliwiamy na często bardzo smutny los dwu- i czworonogów;
 • interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami;
 • budujemy świadomość ludzi opartą na odpowiedzialności i trosce o zwierzęta;
 • promujemy zdrowy styl życia - wolny od cierpienia i zabijania.

To tylko główne cele naszej działalności. W jej ramach prowadzimy liczne kampanie, m.in.:

 • "Stopklatka" - dotyczącą skutków hodowli przemysłowej zwierząt i oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi.
 • "Cyrk bez zwierząt" - mającą na celu wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
 • "Adopciaki.pl" - umożliwiająca adpocje psów i kotów
 • "Nie w moim imieniu" - dotyczącą warunków transportu i sprzeciwowi wobec wywozu koni na rzeź.
 • "Krwawe Święta" - dotyczącą okrutnego przetrzymywania i uboju ryb w okresie świąt Bożego Narodzenia.
 • "Jutro będzie futro" - informującą o warunkach hodowli i uboju zwierząt futerkowych.
 • "Wybierz Miśka" - mającą na celu pomoc schroniskom w adopcji bezdomnych zwierząt oraz promującą sterylizację jako najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności.
 • "Zostań wege" - prezentującą informacje na temat diety wegańskiej i wegetariańskiej.
 • "VivaZdrowie" - promującą zdrowy styl życia poprzez edukację.
 • "Białe kłamstwa" - dotycząca traktowania zwierząt przez przemysł mleczny oraz edukacji na temat roślinnych alternatyw dla nabiału.

Zwierzętom naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia.

Działania Fundacji Viva obejmują kampanie społeczne i informacyjne oraz bezpośrednią pomoc zwierzętom w schroniskach i innych placówkach niosących pomoc. 

Nasze kampanie powodują realne zmiany w świadomości społecznej - za kampanię przeciwko wywozowi koni na rzeź otrzymaliśmy nagrodę za efektywność w ogólnopolskim konkursie społecznym. Inne kampanie zostały nagrodzone Złotymi Orłami oraz w konkursie Newsweeka. Za nasze działania na rzecz zwierząt domowych dostaliśmy nagrodę "Kociarz Roku", a nasi współpracownicy nagrodę "Serce Dla Zwierząt".

Nasze akcje i działania cieszą się dużym poparciem - ponad 500 000 osób wsparło swoimi podpisami na petycjach prowadzonych przez nas kampanii;

Fundację wspiera wiele sławnych osób min. Brigitte Bardot, Paul McCartney, Natalia i Paulina Przybysz, Maja Ostaszewska, Iza Sowa, Agata Buzek, Michał Piróg, Leszek Stanek, Tomasz Raczek, Marcin Szczygielski, Agnieszka Woźniak - Starak, Włodzimierz Ziętarski i wiele innych.

 

Aby w 2023 roku udało nam się zrobić jeszcze więcej,

potrzebujemy Twojego 1% podatku!

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Przekaż 1% podatku na zwierzęta do 2 maja 2022

W tym roku przekazujemy 1% podatku do 2 maja 2022 roku. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez Ministerstwo Finansów. Jeśli nie zmodyfikujemy w zeznaniu podatkowym, 1% zostanie przekazany tej samej organizacji pożytku publicznego, co w zeszłym roku (warto jednak sprawdzić to w swoim zeznaniu, nawet jeśli korzystamy z rozliczenia przygotowanego przez Urząd i niczego w nim nie zmieniamy). Jednak jeżeli nic nie przekazaliśmy rok temu, warto to zmienić. Zachęcamy do przekazania 1% podatku – zwierzęta 2021 Fundacji Viva! i wpisanie do zeznania podatkowego nr KRS 0000135274. 

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS fundacja dla zwierząt 0000135274

Jak spożytkować 1% podatku dla zwierząt?

Główne cele naszej działalności, jako organizacji pozarządowej, nie zmieniły się od 2000 roku, kiedy to rozpoczęliśmy działalność. Los czworonogów jest nam bardzo drogi! Uwrażliwiamy inne osoby na prawa zwierząt i potrzebę szanowania każdego życia. Wyrażamy to poprzez liczne kampanie, które osiągają szeroki oddźwięk społeczny. Budowanie świadomości jest możliwe dzięki przekazaniu 1% podatku dla zwierząt przez ludzi, którzy rozumieją potrzebę działania w tym obszarze. Serdecznie Państwu dziękujemy!

Co można osiągnąć dzięki 1% podatku na rzecz zwierząt?

Dla naszej organizacji, ze względu na specyfikę działań 1% podatku na rzecz zwierząt jest głównym źródłem finansowania. Im więcej osób przekona się do tej formy pomocy, tym skuteczniej możemy działać na rzecz potrzebujących. Nawet najmniejsza kwota poprawia sytuację bezdomnych zwierząt. Dzięki finansowemu wsparciu walczymy o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowanie ich życia. Środki przeznaczamy na budowanie świadomości ludzi opartej na odpowiedzialności i trosce o zwierzęta. W ten sposób promujemy zdrowy styl życia, bez przemocy wobec czworonogów. Fundację wspiera wiele znanych osób, którym drogi jest los zwierząt. Serdecznie dziękujemy m.in. Mai Ostaszewskiej, Agacie Buzek, Marcinowi Szczygielskiemu, Julii Kamińskiej, Magdalenie Popławskiej, Leszkowi Stankowi, Michałowi Pirógowi i Agnieszce Woźniak – Starak.

Miniony rok przetrwaliśmy dzięki przekazaniu 1% podatku na zwierzęta

Trudno nie zauważyć, że poprzedni rok był ciężki dla wszystkich organizacji pozarządowych. Nie będziemy ukrywać, że przez pandemię wszystkie nasze działania zostały utrudnione. Znacząco zmniejszyły się darowizny na opiekę nad zwierzętami. W tych niepewnych czasach przekazanie 1% podatku na zwierzęta to najprostszy sposób, by przyczynić się do poprawy ich warunków życia. To nic nie kosztuje, a można zrobić tak wiele. Nawet najmniejsza kwota zostanie wykorzystana na działania w trosce o psy, koty, konie i inne zwierzęta, otoczone opieką Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Fundacji VIVA! 

fundacja psy  |  fundacja koty | fundacja psy zwierzęta  |  fundacja 1%

 

www.viva.org.pl www.schronisko.info.pl www.ratujkonie.pl
przekaż swój 1%podatekkrs viva

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo