www.viva.org.pl www.schronisko.info.pl www.ratujkonie.pl
przekaż swój 1%podatekkrs viva

Rozlicz swój PIT w 2021 roku z fundacją dla zwierząt Viva


Pobierz darmowy program i rozlicz z nami swój PIT

Pobierz darmowy program i rozlicz z nami swój PIT

Rozlicz z nami PIT ONLINE

Rozlicz z nami PIT ONLINE 

Szanowni Państwo!

Wokół tematu PIT-ów pojawiło się w ostatnim roku sporo zamieszania. Zaraz po ogłoszeniu pandemii Internet obiegła informacja, że PIT-y będzie można składać później. I w roku 2020 rzeczywiście termin został wydłużony do początku czerwca. 
Mamy oficjalne potwierdzenie, że w tym roku (2021) możemy się rozliczyć i przekazać 1% bez żadnych konsekwencji finansowych TYLKO do 30 kwietnia.

Miniony rok był dla nas wyjątkowo ciężki. Przez pandemię wszystkie nasze działania zostały utrudnione. Znacząco zmniejszyły się darowizny na opiekę nad zwierzętami, a w tych trudnych czasach przekazanie zwierzętom 1% to wciąż najprostszy sposób, by poprawić ich sytuację.

Od stycznia 2019 weszły nowe przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych, które przynoszą spore zmiany. To pierwszy rok, kiedy rozliczenie przygotowała za nas Krajowa Administracja Skarbowa. W tym roku będą obowiązywać te same zasady.

Jeśli nic nie chcemy zmieniać w naszym zeznaniu, nie musimy wykonywać żadnych kroków, a rozliczenie zostanie automatycznie złożone. Nasz 1% podatku zostanie przekazany tej samej organizacji pożytku publicznego, co w zeszłym roku. Jeśli jednak nie przekazaliśmy 1% w roku poprzednim, wtedy pole pozostanie puste. Warto zatem sprawdzić, czy w naszym zeznaniu na pewno znajduje się numer KRS. Zachęcamy do przekazania 1% na ratowanie zwierząt, czyli na Fundację Viva! - KRS 0000135274. 

 

     1% dla emerytów i rencistów

 

Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021.

Lista OPP (wraz z naszą organizacją na stronie 195, pozycja 2804) znajduje się tutaj.

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000135274

 

Fundacja viva w 2019

 

1 % - to nic nie kosztuje, a znaczy bardzo wiele!

Darowizna dla Fundacji Viva! to nic więcej jak przekierowanie 1% podatku na rzecz działań pożytku publicznego zamiast do skarbu Państwa. Każdy zatem może pomóc zwierzętom wskazując naszą Fundację jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Dla naszej organizacji, ze względu na specyfikę działań niepodlegającą innym dotacjom, to właśnie 1% podatku jest głównym źródłem finansowania! Im więcej osób zostanie przekonanych do wpłacenia, tym skuteczniej możemy działać i pomagać zwierzętom!

Nawet najmniejsza kwota pozwala nam pomagać bezdomnym i okrutnie traktowanym zwierzętom!

Jesteśmy pozarządową Organizacją Pożytku Publicznego, skupiającą osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt. Działamy od 2000 roku walcząc o ich prawa:

 • walczymy o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowania ich życia;
 • uwrażliwiamy na często bardzo smutny los dwu- i czworonogów;
 • interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami;
 • budujemy świadomość ludzi opartą na odpowiedzialności i trosce o zwierzęta;
 • promujemy zdrowy styl życia - wolny od cierpienia i zabijania.

To tylko główne cele naszej działalności. W jej ramach prowadzimy liczne kampanie, m.in.:

 • "Stopklatka" stopklatka.org - dotyczącą skutków hodowli przemysłowej zwierząt i oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi.
 • "Cyrk bez zwierząt" cyrkbezzwierzat.pl - mającą na celu wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
 • "Adopciaki.pl" adopciaki.pl umożliwiająca adpocje psów i kotów
 • "Nie w moim imieniu" ratujkonie.pl- dotyczącą warunków transportu i sprzeciwowi wobec wywozu koni na rzeź.
 • "Krwawe Święta" krwaweswieta.pl - dotyczącą okrutnego przetrzymywania i uboju ryb w okresie świąt Bożego Narodzenia.
 • "Jutro będzie futro" jutrobedziefutro.pl - informującą o warunkach hodowli i uboju zwierząt futerkowych.
 • "Wybierz Miśka" wybierzmiska.pl - mającą na celu pomoc schroniskom w adopcji bezdomnych zwierząt oraz promującą sterylizację jako najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności.
 • "Zostań wege" zostanwege.pl - prezentującą informacje na temat diety wegańskiej i wegetariańskiej.
 • "VivaZdrowie" zdrowie.viva.org.pl  - promującą zdrowy styl życia poprzez edukację.
 • "Białe kłamstwa" facebook.com/ bialeklamstwa - dotyczącą powszechnych praktyk w hodowlach krów mlecznych i obalającą mity na temat mleka.

Więcej o naszych akcjach dla zwierząt:
www.viva.org.pl

Zwierzętom naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia.

Działania fundacji obejmują kampanie społeczne i informacyjne oraz bezpośrednią pomoc zwierzętom w schroniskach i innych placówkach niosących pomoc. 

Nasze kampanie powodują realne zmiany w świadomości społecznej - za kampanię przeciwko wywozowi koni na rzeź otrzymaliśmy nagrodę za efektywność w ogólnopolskim konkursie społecznym. Inne kampanie zostały nagrodzone Złotymi Orłami oraz w konkursie Newsweeka. Za nasze działania na rzecz zwierząt domowych dostaliśmy nagrodę "Kociarz Roku", a nasi współpracownicy nagrodę "Serce Dla Zwierząt".

Nasze akcje i działania cieszą się dużym poparciem - ponad 500 000 osób wsparło swoimi podpisami na petycjach prowadzonych przez nas kampanii;

Fundację wspiera wiele sławnych osób min. Brigitte Bardot, Paul McCartney, Natalia i Paulina Przybysz, Maja Ostaszewska, Iza Sowa, Agata Buzek, Michał Piróg, Leszek Stanek, Tomasz Raczek, Marcin Szczygielski, Agnieszka Woźniak - Starak, Włodzimierz Ziętarski i wiele innych.

 

Aby w 2021 roku udało nam się zrobić jeszcze więcej,

potrzebujemy Twojego 1% podatku!

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo