KRS Fundacji Viva: 0000135274
Nr konta: 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000
Strona główna » Podstawy prawne

Podstawy prawne

Działalność pożytku publicznego – def. – działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano przywileje dla organizacji realizujących przedsięwzięcia społecznie użyteczne.

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji Viva! Akcja dla Zwierząt podlegają odpisowi od podstaw opodatkowania zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym z dn. 12 listopada 2003 od dnia 1 stycznia 2004

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram