KRS Fundacji Viva: 0000135274
Nr konta: 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000
Strona główna » Kampanie

Kampanie

Adopciaki.pl

To grupa wolontariuszek i wolontariuszy zaangażowanych w prowadzenie Domów Tymczasowych dla bezdomnych zwierząt. Pod opiekę Adopciaków trafiają szczególnie zwierzęta z małymi szansami na adopcje — chore, starsze, z problemami behawioralnymi. Pod okiem tymczasowych opiekunów nabierają zaufania i pewności siebie. Dzięki oswojeniu z człowiekiem i pracy behawioralnej zwiększają się ich szanse na Dom Stały. Otrzymują opiekę weterynaryjną i są leczone, jeśli jest taka potrzeba. Dzięki programowi Adopciaki.pl nowe domy znalazło już 5211 zwierząt!

Jutro Będzie Futro

W ramach taj kampanii walczymy o wprowadzenie w Polsce zakazu chowu zwierząt na futra. Prowadzimy śledztwa na fermach oraz kontrolujemy warunki, w jakich żyją tam zwierzęta. Nagłaśniamy problem, jaki stanowią fermy, pokazując nie tylko perspektywę zwierząt, ale również zwracając uwagę na to, jak obecność fermy wpływa na okolicznych mieszkańców i środowisko. Organizujemy akcje uliczne i medialne, realizujemy filmy i spoty dokumentalne. Angażujemy osoby ze świata mediów, sztuki i polityki. Stworzyliśmy kompleksowy raport na temat przemysłu futrzarskiego w Polsce oraz pierwszy antyfutrzarski pokaz mody z gwiazdami. Dzięki naszym działaniom świadomość Polek i Polaków na temat szkodliwości przemysłu futerkowego wzrasta, a według badań niemal 70% respondentów popiera zakaz.

Białe kłamstwa

Obraz szczęśliwej, zrelaksowanej krowy na zielonej łące, którym karmi się nas od dziecka, nie ma niestety wiele wspólnego z rzeczywistością. Dlatego poprzez kampanię "Białe kłamstwa" pokazujemy prawdziwe oblicze produkcji mleka w Polsce i na świecie. Naświetlamy, celowo pomijane przez producentów, mroczne strony przemysłowego chowu krów mlecznych. Pokazujemy rzeczywisty koszt mleka i jego ofiary, by uświadomić konsumentów i umożliwić im samodzielny wybór.

Cyrk bez zwierząt

Od lat walczymy o wprowadzenie całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach w całej Polsce. Cyrki ze zwierzętami nie tylko nie pełnią funkcji edukacyjnej, ale wręcz antyedukacyjną. Dzieci, widząc w cyrku zwierzęta w nienaturalnych sytuacjach, wykonujące nienaturalne dla nich czynności, nie uczą się niczego na temat zwierząt. W 2015 roku Komitet Psychologii PAN wydał uchwałę, w której opisuje spektakle cyrkowe jako "pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi".

Delfiny

Wszystkie działania naszego zespołu na rzecz delfinów skupiają się zarówno na akcjach przeciw delfinariom jak i projektach na rzecz ochrony i dobrostanu dzikich delfinów.

Konie z Morskiego Oka

W kampanii podejmujemy działania prawne i edukacyjne, mające na celu likwidację nieetycznego transportu konnego do Morskiego Oka.

Krwawe Święta

Kampania przeciwko sprzedaży żywych ryb, głównie karpi. Dziś, gdy znamy pochodzenie „tradycji” kupowania i zabijania karpia w przededniu Wigilii Bożego Narodzenia, powinniśmy zakończyć cierpienie ryb. Przechowywanie karpia w wannie ma bowiem swoje korzenie w głębokim PRL, kiedy władze szukały sposobu na uspokojenie nastrojów społecznych. Żywe ryby, dystrybuowane do sklepów, były najprostszym rozwiązaniem na dostarczenie ludowi świeżej ryby. Dziś, gdy w każdym domu są lodówki i zamrażarki, nie ma potrzeby kontynuacji tej okrutnej „tradycji”. Dodatkowo wiemy dziś, że zwierzęta te są wysoko wrażliwe na ból, a ich cierpienie, choć nieme, nie jest mniejsze od cierpienia innych istot. Walczymy o zakaz sprzedaży żywych ryb, zmianę świadomości społecznej i wycofywanie żywych ryb z oferty sieci handlowych.

Napisz testament

Jeśli tak jak i my pragniesz, aby poprawił się los zwierząt w Polsce, uwzględnij naszą Fundację w testamencie i dołóż swoją cegiełkę do tworzenia przyszłości, w której etyczne zachowania względem zwierząt są standardem.

Ratuj konie

Niesiemy pomoc koniom maltre­towanym i skazanym na ubój. Walczymy przeciw­ko wielogodzin­nym tran­sportom koni na rzeź, który uważamy za niepo­trzebny, nieuza­sadniony i niegodny współ­czesności proce­der. Reagujemy na zgłoszenia o za­niedbanych, chorych, mal­tre­to­wanych koniach. Interweniujemy, gdy zgło­szenia doty­czą nieprzes­trzegania i łama­nia Ustawy o Ochronie Zwierząt i gdy zdrowie i życie zwierząt jest zagro­żone.

Schronisko w Korabiewicach

Obecnie pod opieką schroniska jest 500 zwierząt różnych gatunków (psy, koty, konie, krowy, świnie, owce, kozy, gęsi, kury, lisy i jenoty). Schronisko utrzymuje się od samego początku z datków ludzi, nie mamy stałego wsparcia od gmin. Koszty miesięczne to ok. 130 tys. zł. Zwierzęta są karmione dobrej jakości karmą, zwierzęta chore otrzymują karmę potrzebną dla ich zdrowia. Zwierzęta są leczone bez względu na koszty — nawet u specjalistów w Warszawie. Schronisko jest miejscem odwiedzin wycieczek szkolnych i zorganizowanych grup wolontariatu pracowniczego, czy innych grup specjalnych (np. więźniowie, młodzież z ośrodka wychowawczego). Obecnie w Schronisku przebywają także zwierzęta uratowane z Ukrainy — koty i psy.

Stopklatka

W ramach tej kampanii prowadzimy śledztwa na fermach, dokumentujemy, w jaki sposób są traktowane zwierzęta w rzeźniach i ubojniach. Dzięki nagraniom aktywistów śledczych udało nam się już doprowadzić do wielu procesów o znęcanie się nad zwierzętami. Stopklatka ujawnia prawdę o życiu zwierząt na fermach i pokazuje wpływ chowu przemysłowego na środowisko, ludzi i planetę.

Testowane na zwierzętach

Celem kampanii jest walka z okrutnym procederem, jakim jest wiwisekcja oraz popularyzacja alternatywnych metod naukowych, wolnych od cierpienia zwierząt, takich jak np. modele 3D. Jako jedna z nielicznych organizacji społecznych, Viva czynnie uczestniczy w postępowaniach o wydawanie zgód na doświadczenia na zwierzętach. Zgody takie wydają lokalne komisje etyczne na wniosek uczelni wyższych i prywatnych firm. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w procedurze może wziąć udział organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. W toku postępowania przedstawiamy dowody naukowe, które udowadniają, że doświadczenie na zwierzętach zostało źle zaplanowane. Często okazuje się, że nie ma ono szans osiągnięcia zakładanego celu, bo już samo wykorzystanie zwierząt to wyklucza.

VIVA Zdrowie

To kampania, w ramach której edukujemy na temat zdrowia i diety roślinnej, opierając się na dowodach naukowych. To spotkania z dietetyczkami, prelekcje, których adresatami są osoby w każdym wieku. Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie żywienia, lekarzami, trenerami i blogerami kulinarnymi, pokazując szerokie spektrum zdrowego stylu życia. Organizujemy szkolenia i prelekcje w szkołach i klubach seniora, współpracujemy z samorządami w zakresie edukacji żywieniowej. Regularnie publikujemy artykuły dotyczące nowinek ze świata nauki o żywieniu (i nie tylko!), e-booki i podcasty, których wspólnym celem jest promocja zdrowej diety roślinnej.

Zostań Vege

Program promujący dietę roślinną i wegański styl życia. Przy pomocy aplikacji lub programu mailowego kampanii "Zostań Wege" (do pobrania AppStore i GooglePlay) w prosty sposób wypróbujesz dietę roślinną. To bogate źródło wiedzy, przepisów, wskazówek i inspiracji dla osób, które dopiero zaczynają lub pragną urozmaicić swój roślinny jadłospis. Zostań wege i zobacz, jak prosto możesz odmienić swoje menu, jednocześnie ratując zwierzęta!

Żywy towar

Każdego roku tysiące zwierząt doznaje bólu i cierpienia z powodu niepotrzebnych i bezsensownie długich transportów. Brak pożywienia, wody, przemoc i strach — to codzienność transportów żywych zwierząt, ale także targów, które odbywają się cyklicznie w kilku miastach w Polsce. Kampania „Żywy Towar” monitoruje targi, dokumentuje nieprawidłowości i zgłasza je odpowiednim instytucjom. W skrajnych przypadkach interwencje są dokonywane na miejscu. Działają wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, kontrolując transporty żywych zwierząt.

VIVA! Inerwencje

Grupa działająca na rzecz poprawy bytowania zwierząt, a także edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązującego w Polsce prawa. Przeprowadzają interwencje w wypadkach znęcania nad zwierzętami. Ujawniają i ścigają przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt. Współdziałają z instytucjami administracji publicznej i organami ścigania. Składają zawiadomienia, odwołania, zażalenia oraz występują w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych. Prowadzą szkolenia z zakresu ochrony praw zwierząt i opiekują się odebranymi interwencyjnie zwierzętami.

Znak V

To certyfikat Fundacji Viva! przyznawany produktom niezawierającym w swoim składzie żadnych składników odzwierzęcych. Proces produkcyjny musi być także wolny od składników lub wykorzystywania zwierząt. Produkty ani ich składniki nie mogą być testowane na zwierzętach oraz nie mogą zawierać oleju palmowego. Dzięki oznakowaniu kosmetyków i żywności gwarantujemy konsumentowi, że nie płaci za cierpienie zwierząt na żadnym etapie produkcji.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram