Podstawy prawne

Działalność pożytku publicznego – def. – działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano przywileje dla organizacji realizujących przedsięwzięcia społecznie użyteczne.
Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji Viva! Akcja dla Zwierząt podlegają odpisowi od podstaw opodatkowania zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym z dn. 12 listopada 2003 od dnia 1 stycznia 2004

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo